• Τμήματα & Υπηρεσίες Καρδιολογίας

  • Τμήματα & Υπηρεσίες Ακτινολογίας

  • Τμήματα & Υπηρεσίες Εμβρυομητρικής Ιατρικής

  • Τμήματα & Υπηρεσίες Πυρηνικής Ιατρικής

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

H ΔΙΑΓΝΩΣΗ AE είναι πρότυπα διαγνωστικά εργαστήρια αναφοράς, με οκτώ μονάδες στην Aθήνα, πλήρως εξοπλισμένες με μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας και στελεχωμένα από επιστήμονες μεγάλης εμπειρίας και κύρους. Στόχος της είναι η έγκαιρη, έγκυρη και γρήγορη εξυπηρέτηση των ασθενών της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε συνδυασμό με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που  τη διακρίνει. Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ εφαρμόζει σε όλες τις υπηρεσίες σύστημα ποιοτικού ελέγχου κατά ISO  9001:2008.